Ethiek in de sport

  ethiekindesport


  Ethiek in de sport draait rond het sporten in overeenstemming met bepaalde positieve waarden en normen. Dit is van belang ter bescherming van drie cruciale pijlers:

  • Individuele integriteit: fysiek, psychisch (emotioneel) en seksueel welzijn van de persoon.
  • Fair play: De sport/het spel eerlijk spelen. Handelen volgens de geschreven en ongeschreven regels, het streven naar een goede onderlinge omgang en kansengelijkheid.
  • Sociale integriteit: Draait rond wederzijds respect in de brede zin van het woord. Solidariteit, diversiteit en inclusie zijn centrale elementen op dit vlak.

  Om dit in de praktijk om te zetten bracht de Vlaamse overheid zes thema’s naar voor. De verschillende sportinstanties kiezen hier minsten 1 thema uit waarrond men dan zal werken om een steentje bij te dragen ter bevordering van het ethisch sporten.

  • De zes vooropgestelde thema’s:
  • De rechten van het kind in de sport
  • Inclusie
  • Respect voor diversiteit
  • Fair play
  • De fysieke en psychische integriteit van het individu
  • Solidariteit

  Sneeuwsport Vlaanderen koos ervoor om zich onder meer te concentreren rond het werken met een professioneel opgeleide jury, een deontologische code voor clubs (ouders, trainers, sporters) en het feminiseren van de sport.

  ICES vzw maakte een mooie campagne 'Time Out Tegen Pesten' met onder andere Seppe Smits als ambassadeur.

  Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokken. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig.

  ICES ICES

     Fanpage

     @icesvzw