Veranderingen bij Sneeuwsport Vlaanderen

christophe-coppens-martine-dom-kevin-brockaers-840

  Martine Dom werd verkozen als Voorzitster van de federatie 'Sneeuwsport Vlaanderen'. Lode Nolf zal Tom Coeckelberghs opvolgen als Technisch Directeur Topsport Snowboard en 2 nieuwe personeelsleden versterken het team van de federatie.

  Nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur

Nadat Alain De Greef aangaf zijn mandaat als voorzitter niet te verlengen, koos de Raad van Bestuur bij meerderheid voor Martine Dom als voorzitster. Zij was voorheen ondervoorzitter en zetelt in de Raad van Bestuur als voorzitster van de clubcommissie.

"Ik ben verheugd met mijn verkiezing." vertelt Martine Dom. In haar open brief duidt ze "Voor een overkoepelend orgaan als de federatie is het van groot belang dat de verschillende clubs nauw samenwerken. De uitgewerkte beleidsplannen zullen de basis vormen van onze werking." Lees de volledige open brief van Martine Dom.

  Opvolging voor Technisch Directeur Topsport

Naar aanleiding van de benoeming van Tom Coeckelberghs als High Performance Manager bij het BOIC, werd naar een zo vlot mogelijke opvolging gezocht. Lode Nolf, die sinds 2013 directeur is van de federatie maakt op 1 september de switch naar het de topsport snowboard en blijft personeelsdirecteur. 

"Ik zie het als een boeiende uitdaging en een eer om binnen de federatie van job te switchen en de fakkel over te nemen. Bovendien stelt het me gerust dat Tom nauw betrokken zal blijven met de wintersport op het allerhoogste niveau, zij het met een ander petje." vertelt Nolf. "Samen met met het team: riders, coaches en alle betrokkenen reken ik erop onze sport verder op de wereldkaart te zetten!", besluit hij.

  Nieuwe gezichten bij Sneeuwsport Vlaanderen

Kevin Brockaers is vanaf augustus aangeworven als trainer snowboard. Hij traint riders van het snowboard team met een focus op Loranne Smans die hij al voorheen begeleide in haar wereldbekercarrière. 

kevin-bronckaers-loranne-smans

  Loranne Smans en Kevin Bronckaers op de World Cup Big Air in Boston, USA

Bronckaers is zelf voormalig World Cup rider freestyle snowboard. 

kevin-bronckaers-actie

  Kevin Bronckaers in actie 2013

Christophe Coppens werd gerecruteerd als communicatie en recreatiemanager: zijn opdracht begint in september. Hij zal samen met Delphine De Jaeger en Bart De Bie instaan voor de basiswerking van de federatie.

Coppens is Master LO en trainer A alpine ski.

christophe-coppens-esf

  Christophe Coppens als ESF leraar in Tignes.

  Dank u wel

De federatie wenst een aantal cruciale personen te danken:

Tom Coeckelberghs voor zijn mateloze inzet, zijn aanstekelijk enthousiasme en alle inspiratie die hij ons afgelopen jaren gaf. Terugblikken op wat deze architect van de snowboard als topsport realiseerde, betekent terug gaan naar het begin van de eeuw met een wit blad. Met visie en vastberadenheid timmerde Coeckelberghs aan een indrukwekkend parcours en door de jaren heen wist hij zich te omringen met een solidair en deskundig team.

tom-coeckelberghs-2004-topolino

  Team Belgium Snowboard op Trofeo Topolino in 2004

Desondanks alle successen blijft Tom de nederigheid zelve, op en top diplomaat en alom gerespecteerd. Hij was voor het team zoveel meer dan een collega : een bron van inspiratie en innoverende ideeën, een werkpaard op het terrein en een buitengewoon fijne gast.

Ook aan Alain De Greef en Leo Samsom, woorden van dank. De Greef volgde 4 jaar geleden Samsom op als voorzitter en zette de switch van VSSF naar Sneeuwsport Vlaanderen (zie historiek) in en was onder meer de bedenker van de Snow ID, het diploma en medaille systeem voor clubs en reisorganisaties. Hij was tevens de man achter de opleidingen tot erkend skileraar en een kwart eeuw lang Directeur Sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool.

Samsom nam dit jaar afscheid als bestuurder, een functie die hij met bijzonder veel bedrevenheid gedurende een kwart eeuw uitoefende.

leo-samsom-st-moritz-2003

  Leo Samsom (uiterst rechts op foto) tijdens WK alpine ski in St Moritz in 2003.

docenten-archief

  Alain De Greef (3de vanaf links op achterste rij) als docent in 2003.

Beide heren zijn Ere-Voorzitter van Sneeuwsport Vlaanderen. 

  Open brief Martine Dom, voorzitter van de Raad van Bestuur

Het verheugt me dat ik als voorzitter van Sneeuwsport Vlaanderen werd verkozen door de Raad van Bestuur. Ik zie het als een hele uitdaging om in de voetsporen te treden van afscheidnemend voorzitter Alain De Greef. Alain heeft, met het personeelsteam, Sneeuwsport Vlaanderen een kans gegeven om te groeien en onze geliefde sporttak op de kaart van de Belgische sportwereld te zetten. Ik zal mij ten volle engageren om dit werk verder te zetten en de verdere ontwikkeling van onze federatie te stimuleren, zodoende de vlaamse sneeuwsport te laten groeien.

Zelf ben ik bijna twintig jaar, zowel binnen als buiten de federatie, actief in de Belgische skiwereld. Ik heb de hervorming, van het vroegere VSSF naar het huidige Sneeuwsport Vlaanderen, van dichtbij meegemaakt en ben sindsdien lid van de Technisch Alpijnse Commissie en voorzitter van de clubcommissie.

In die afgelopen jaren heb ik verschillende snowboarders en skiërs zien doorbreken op het (inter)nationale sneeuwtoneel. Sneeuwsport Vlaanderen stelt zich tot taak deze (top)sporters te begeleiden. Het wil voor hen, net als voor alle sneeuwsporters onder haar koepel, een kwaliteitsvol en gezond kader scheppen waarin ze hun sport kunnen beoefenen, zodoende hun kwaliteiten ten volle te kunnen ontwikkelen.

Niet enkel die topsporter, maar elk individu binnen een sneeuwsportvereniging en elke recreatieve skiër heeft baat bij een overkoepelende organisatie als Sneeuwsport Vlaanderen. Onze missie bestaat erin zoveel mogelijk mensen van elk denkbaar niveau te laten sporten, begeleidingsprogramma’s te ontwikkelen en iedereen de kans te geven om de sport te leren en te beoefenen.

Ook ons ruim en gevarieerd aanbod aan zowel sportieve en didactische, als bestuurlijke en organisatorische opleidingen voor leraren, coaches, bestuurders, vrijwilligers,... moet helpen bij het creëren van een basis om iedereen gezond en verantwoord te laten sporten.

Ter verwezenlijking van onze missie is het mijn inziens van groot belang dat de verschillende clubs nauw samenwerken. Als overkoepelend orgaan is hierin een belangrijke rol weggelegd voor Sneeuwsport Vlaanderen en als voorzitter zie ik het als één van mijn belangrijkste taken toe te zien op een vlotte samenwerking tussen clubs enerzijds en tussen clubs en federatie anderzijds. Ik ben van mening dat een dergelijke cluboverschrijdende samenwerking de Vlaamse sneeuwsport nog dichter bij de mensen kan brengen en de drempel tot het uitoefenen van deze sport kan verlagen.

Een tweede belangrijke opgave van Sneeuwsport Vlaanderen bestaat erin de nieuwe beleidsplannen (2017-2020) aan te vullen en na te leven, zodoende de erkenning als sportfederatie bij Sport Vlaanderen te behouden. Dit document dient goed gebruikt en opgevolgd te worden als leidraad voor de werking van de federatie en eventueel waar nodig bijgestuurd te worden. Ook hierop zal ik als voorzitter strikt toezien.

Net als mijn voorgangers zal ik er alles aan doen om deze missie waar te maken, opdat de federatie kan blijven groeien en een steun kan blijven voor alle verenigingen en beoefenaars van de sneeuwsport.

  Personen

Martine Dom Martine Dom
Voorzitster Raad van Bestuur - Voorzitster Clubcommissie

Tom Coeckelberghs Tom Coeckelberghs
High Performance Manager BOIC

Kevin Bronckaers Kevin Bronckaers
Trainer Topsport Snowboard

Christophe Coppens Christophe Coppens
Communicatie- en recreatiemanager

Alain De Greef Alain De Greef
Ere-Voorzitter

Leo Samsom Leo Samsom
Ere-Voorzitter