Vacature Bestuursleden

skiboots-desk-840

  Sneeuwsport Vlaanderen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn een deel van hun tijd en hun competenties in te zetten voor het bestuur.

 

Sneeuwsport Vlaanderen wil meer mensen laten skiën en snowboarden op een kwaliteitsvolle, veilige, gezonde en laagdrempelige manier, door samen met haar clubs en haar partners een A tot Z- aanbod te creëren, van breedtesport tot topsport.

  Profiel 

• Aangesloten is bij een van de werkende leden/clubs en niet uitgesloten is als toegetreden lid door de RvB

• Affiniteit heeft met de ski en snowboardsport en Sneeuwsport Vlaanderen kent of bereid is tijd te maken om het te leren kennen

• Bereid is mee te schrijven aan het verdere beleid van Sneeuwsport Vlaanderen

• Bestuurservaring heeft

• Geen commerciële band/voordeel heeft met een bedrijf dat commerciële relaties heeft met Sneeuwsport Vlaanderen

• Geen lid is van een rechtsprekend orgaan van Sneeuwsport Vlaanderen

• Geen familie in 1e en 2e lijn is van een toegetreden lid met een FIS-licentie bij Sneeuwsport Vlaanderen

  Van alle bestuursleden verwachten we dat ze:

• Een visie en strategie voor de organisatie ontwikkelen.

• De vooruitgang ten opzichte van de overeengekomen doelen jaarlijks opvolgen.

• De kernwaarden en visie ten minste elke vier jaar herbekijken.

• Minstens trimestrieel de effectiviteit van de organisatie, de financiële uitgaven, risico’s, aan het strategisch plan aftoetsen.

• Opbouwen van effectieve relaties met externe partners.

• Relevante training en bijscholing volgen en deelnemen aan een jaarlijks evaluatieproces van het bestuur en van jezelf als individueel bestuurslid.

• Relevante evenementen en vergaderingen bijwonen en als gast fungeren voor partners, sponsors, en andere belanghebbenden indien vereist.

• Actief en constructief bijdragen tot de strategiebepaling

• Prestaties van Sneeuwsport Vlaanderen kritisch analyseren naar het al dan niet bereiken van vooropgestelde doelen en het rapporteren op deze doelen opvolgen.

• Treedt controlerend op naar de directie en het voltallige personeel. Met ‘directie’ wordt het leidinggevend personeel bedoeld (Secretaris-Generaal).

  Hiervoor verwachten we dat bestuursleden:  

• Gemeenschappelijke belangen bewaken (en niet de belangen van hun club of discipline komen behartigen)

• Overzicht bewaren

• Discipline-overschrijdend denken en werken

• Ter voorbereiding van de vergadering de documenten grondig te lezen

• Effectieve relaties opbouwen met de voorzitter, de andere bestuursleden om te verzekeren dat iedereen hetzelfde doel dient.

• In staat zijn om ideeën en informatie op een gepaste, accurate en beknopte manier naar voor brengen, zowel mondeling als schriftelijk.

• De principes van goed bestuur en de gedragscode naleven.

• Onafhankelijk en objectief oordelen over strategische materies, prestaties, middelen,…

• De rol van het bestuur en van het management van een organisatie begrijpen, de verschillen en de relaties ertussen en het breder kader naar verzekeringen en verantwoordelijkheden.

• Empathisch omgaan met de vrijwilligers die essentieel zijn voor de werking van de eigen sport.

• De wettelijke verantwoordelijkheden en taken die gepaard gaan met het fungeren als bestuurslid begrijpen en aanvaarden.

• Op de hoogte zijn van het wettelijke kader waarbinnen Sneeuwsport Vlaanderen haar beleid dient uit te voeren. (GES, Decreet houdende de erkenning en subsidiering van de georganiseerde sportsector, ..)

• Voeling hebben met de ski en snowboardsport in het algemeen.

 

De bestuursvergadering gaan gemiddeld 5x per jaar door. De bestuursvergaderingen gaan door in het Huis van De Sport in Berchem. Het bestuur streeft ernaar de vergadering om 22.00u te beëindigen. Bij bijzondere situaties zoals een nieuw beleidsplan of crisis kan dit meer worden.

 

  Kandideren

Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Delphine De Jaeger Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kandidaturen dienen per mail ingediend te worden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor maandag 12/03/2018. De kandidatuur dient vergezeld te zijn van een CV en een motiviatiebrief.

  Adres kantoor

Boomgaardstraat 22 bus 27 (4de verdieping)
B 2600 Berchem

  Wegbeschrijving - Parkeren

Delphine De Jaeger Delphine De Jaeger
Financieel en administratief manager