Statuten en reglementen

  Algemene voorwaarden lidmaatschap en inschrijvingen

  • Van toepassing voor het inschrijven voor en/of deelnemen aan een activiteit van Sneeuwsport Vlaanderen of in samenwerking de federatie.
  • Van toepassing voor alle leden, aangesloten bij Sneeuwsport Vlaanderen

  Statuten & huishoudelijk reglement Sneeuwsport Vlaanderen vzw

 Good Governance Charter / Charter "Goed Bestuur" - functieprofielen Rvb, gedragscodes trainers (ENG), atleten, personeel, ...

  Betalingsvoorwaarden

  Bijkomende bepalingen

  • Portretrecht: leden en deelnemers stemmen toe dat alle gemaakte beelden (foto's en video's) in het kader van een evenement van Sneeuwsport Vlaanderen, of met diens medewerking, zonder toestemming kunnen gebruikt worden voor promotionele, redactionele (pers) doeleinden. Zowel minderjarigen en meerderjarigen staan hun portretrecht af. 

  • Ongevallen: Bij een ongeval kunnen alle noodzakelijk geachte stappen worden ondernomen / alle noodzakelijke handelingen worden getrokken, zonder na te gaan of de betrokken persoon voor de opsporting, evacuatie, bijstand, medische aangelegenheden en dergelijke meer (zie Snow Omnium) verzekerd zijn. 

  • Annulaties: annuleren kan kostenloos ten laatste 48 uren voor aanvang van het evenement. Na deze limiet, wordt een administratieve kost van 15 € aangerekend voor het omboeken of terugbetalen. Bij het niet opdagen zonder verwittiging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

  Specifieke reglementen (Vlaams)

  Internationale reglementen (FIS)

  Verzekeringspolissen Arena

  Disclaimer en credits (technische gegevens website)

  Contactpersoon

Delphine De Jaeger Delphine De Jaeger
Financieel en administratief manager