Ik had een ongeval

  Ongeval in het binnenland 

Onmiddellijk na het ongeval moet u aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij en het ongevalaangifteformulier ingevuld terugsturen naar :
Arena Verzekeringen, Nerviërlaan 85, bus 2 , 1040 Brussel die uw schadedossier verder zal behandelen. Polis 2.113.636

Arena stuurt u dan een bevestiging van ontvangst en eveneens uw dossiernummer toe. sos-groot
U dient eerst alle door u geregelde onkostennota's binnen te brengen bij het ziekenfonds en u vraagt daar, voor de verzekering, een verschilstaat met vermelding van hun tussenkomst. Deze originele afrekening en eventuele originele bijkomende documenten stuurt u naar Arena Verzekeringen.

Zeer belangrijk is het spontaan en onmiddellijk melden van ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces. Bij bijkomende behandelingen mag u zeker niet vergeten de maatschappij terug schriftelijk te verwittigen. Het is belangrijk dat u van alle documenten een kopie bijhoudt.

  Ongeval in het buitenland

Zelfde werkwijze als voor een ongeval in het binnenland (zie hierboven)verzekeringen2

Bij een ernstig ongeval waarvoor hospitalisatie en/of repatriëring noodzakelijk is dient u bovendien de alarmcentrale in België te contacteren: +32 3 253 69 16.
Ook met betrekking tot repatriëring en/of vervoer naar een beter uitgerust medisch centrum dient de alarmcentrale voorafgaandelijk geconsulteerd te worden. De alarmcentrale neemt dan contact op met de behandelende geneesheer of medische instelling.

Voor elke betaling vraagt u een factuur, noodzakelijk voor de terugbetalingen ! In geval er facturen zouden worden geregeld door de alarmcentrale zelf, dient u alle bijstand te verlenen aan Arena Verzekeringen om later de tussenkomst van de mutualiteit waarop u recht hebt, voor de verzekeraar te recupereren op grond van diens subrogatierecht.

  Documenten - Documents

! Deze documenten dienen verstuurd te worden aan Arena - N.V. Arena - Nervierslaan 85 bus 2 - 1040 Brussel !

! Deze documenten dienen verstuurd te worden aan Arena - N.V. Arena - Nervierslaan 85 bus 2 - 1040 Brussel !

  Contactpersoon

Delphine De Jaeger Delphine De Jaeger
Financieel en administratief manager

Arena Verzekeringen Arena Verzekeringen

Alarmcentrale in geval van ongevallen in het buitenland: +32 3 253 69 16

  Met dank aan

Asarte Asarte
Verzekeringsmakelaar