Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan staat mee in voor het opstellen van een afgelijnd beleid en zorgt voor evaluatie en bijsturing waar nodig.

Samenstelling


Dagelijks bestuur

Christophe De Groof, voorzitter
Voorzitter bestuursgroep freestyle
christophe@sneeuwsport.vlaanderen

Michaël Bouas, ondervoorzitter
Voorzitter bestuursgroep topsport
michael@thecapitallink.com

Martine Dom, financieel beheerder
Extern bestuurslid
martine@sneeuwsport.vlaanderen

Serge Van Puyvelde, secretaris
Extern bestuurslid
serge@snowvalley-racingteam.be


Bestuur

Chris Masset, bestuurder
Voorzitter bestuursgroep alpijns skiën
chris.masset@skynet.be

Kim Semadeni, bestuurder
Voorzitter bestuursgroep opleidingen
kim@sneeuwsport.vlaanderen

Willem De Wachter, bestuurder
Extern bestuurslid
svl.willem@gmail.com


Mandaten

VoornaamNaam1e mandaat
'14
'15
'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25
ChristopheDe Groof02/03/2015
x
  x   x

MartineDom02/03/2015
x
  x   x

ChrisMasset27/05/2019


  x  
x

WillemDe Wachter26/03/2018


 x   x


SergeVan Puyvelde26/03/2014x

 x   x


MichaëlBouas20/03/2017 


x   x 

x
KimSemadeni26/03/2018x


xIn het kader van "goed bestuur" wordt een trapsgewijze vervanging van de bestuurders gehanteerd.

De vereisten rond goed bestuur zitten verweven doorheen onze statuten en het intern reglement. Wij zien dit als de bouwstenen van onze federatie en hebben ze daarom als vanzelfsprekend geïntegreerd in onze belangrijkste documenten.

De leden van het bestuursorgaan zetelen volledig belangeloos, zonder enige vorm van (verplaatsings)vergoeding, zitpenning of naturavergoeding.

Vergaderingen & verslagen


Workflow bestuursorgaan Sneeuwsport Vlaanderen.
Benoemingsbrief nieuwe bestuurders.

2021

2020

2019

2018

  2017

  2016

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x