27 augustus 2018

PLAY TRUE: We GO for clean sport

Play True Day vindt in heel België plaats in het weekend van 31 augustus tot en met 2 september.

Aan elke sporter in België wordt gevraagd om die dagen "sportief" mee te beleven. Dus ook aan onze skiërs tijdens onze Vlaamse wedstrijden.

Dat kan één dag of een periode van verschillende dagen zijn, die het land of de antidopingorganisatie zelf kiest in functie van de nationale sportagenda.

Wij kiezen hiervoor de start van onze Dynastar Skicup van Vlaanderen op 1 september in Snow Valley, Peer.
Play True staat in het teken van de zuivere sport. Dus laten we met z'n allen dan ook even stilstaan bij het streven naar dopingvrij sporten. De bedoeling is om sporters, het sportpubliek en anderen vertrouwd te maken met de wereldwijde strijd tegen doping en met de redenen waarom dopinggebruik indruist tegen de geest van de sport en ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt.

Speel alvast eens de Play True Quiz! Super leerrijk om je te verdiepen in deze materie.


Allen hebben als gemeenschappelijk doel een zuivere sport te promoten! 

“Samen willen we dit initiatief als een hefboom gebruiken om een sportgemeenschap te creëren waarin zuivere sporters zegevieren, waar sporters kiezen om zuiver te blijven uit zelfrespect en eerlijkheid tegenover hun medesporters, omwille van het waardenvolle en verbindend karakter van de sport.”

Download hier de dopingpreventietool voor ouders van sporters. 


Met deze gids kunnen de dopingpreventieverantwoordelijken van sportclubs ouders informeren over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden. De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:

 • een sportief waardenkader;
 • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
 • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
 • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
 • bescherming van "zuivere" sporters en een dopingvrije sport;
 • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

Het WADA (Wereldantidopingagentschap) en het NADO (nationaal antidopingorganisatie) moedigt alle sportfederaties en hun clubs aan om jaarlijks een Play True Day te organiseren.

Sneeuwsport Vlaanderen doet hier graag aan mee! Zaterdag 1 september zetten we de start van de Dynastar Skicup van Vlaanderen in gang met de kleuren van de Play True Day. 

De organisatoren en uitdragers in ons land zijn enerzijds de vier nationale antidopingorganisaties (van de drie gemeenschappen en van Brussel) en anderzijds de vertegenwoordigers van de sportsector in België, met name het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité), de AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en de VSF.

Wie dient zich te houden aan de WADA-code?

De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging!

Wat betreft de sporters wordt er een verder onderscheid gemaakt tussen elitesporters en breedtesporters. Een elitesporter neemt deel aan wedstrijden op nationaal- of internationaal niveau en is integraal onderhevig aan de bepalingen vastgelegd in de Code. Alle sporters die geen elitesporters zijn en op een lager niveau in georganiseerd verband aan sport doen, worden recreatieve- of breedtesporters genoemd. Op hen zijn sommige maar niet alle regels uit de antidoping-Code van toepassing.

Wanneer bega ik een fout?

Er bestaan 8 mogelijke overtredingen op de dopingregels die gezien worden als een dopingpraktijk.

 • De aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam van de sporter: al deze stoffen zijn terug te vinden in de dopinglijst.
  • Elitesporters moeten voor bepaalde geneesmiddelen een voorafgaandelijke toestemming vragen: Toestemming wegens therapeutische noodzaak. Het geneesmiddel mag pas gebruikt worden nadat men deze toestemming verkregen heeft. 
 • Het gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of methode.
 • Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.
 • Drie inbreuken inzake verblijfsgegevens (whereabouts) binnen 12 maanden.
  • Zowel het alpine-skiën, freestyle-skën als snowboarden bevinden zich in categorie B. Dit wil zeggen dat de elitesporters verplicht worden hun verblijfsgegevens door te geven. Deze zijn bedoeld om onverwachts controles te kunnen uitvoeren. Als je deze gegevens niet tijdig of onvolledig invult, niet actualiseert of niet naleeft bega je een professionele fout. Het invullen van deze gegevens kan via ADAMS
 • Bedrog of poging tot bedrog bij een dopingcontrole.
 • Het bezit van verboden stoffen en methoden.
 • Het verhandelen of poging tot verhandelen van een verboden stof of methode.
 • Het toedienen, poging tot toedienen, aanmoedigen, verbergen (of eender welke andere medeplichtigheid) van een verboden stof of methode aan een sporter.

Wat is het gevolg van een overtreding?

Dopingpraktijken begaan door breedtesporters worden bestraft door de disciplinaire organen van de Vlaamse Gemeenschap, die naast een sportieve sanctie, de sporter ook nog een geldboete tot 25.000 euro kunnen opleggen.

Voor dopingpraktijken begaan door elitesporters en begeleiders is de federatie waar de atleten aangesloten zijn verantwoordelijk voor het opstarten van een tuchtprocedure. Sneeuwsport Vlaanderen is aangesloten bij het Vlaams Doping Tribunaal waardoor deze instaat voor de afhandeling van deze disciplinaire sancties vermeld in het tuchtreglement.

Wordt je als elitesporter schuldig bevonden aan een dopingpraktijk, word je uitgesloten van deelname aan wedstrijden, sportevenementen en het beoefenen van sport in clubverband. De uitsluitingsperiode is afhankelijk van het feit of de dopingpraktijk als opzettelijk of onopzettelijk beschouwd wordt. Voor opzettelijke overtredingen is de standaarduitsluiting 4 jaar, voor onopzettelijke overtredingen 2 jaar.

Indien men niet akkoord gaat met het besluit van het VDT kan beroep aangetekend worden bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Contact

Vlaamse Sportfederatie vzw Vlaamse Sportfederatie vzw 
Website
NADO Vlaanderen (dopinglijn)
Website
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x