Ongeval in het binnenland

Onmiddellijk na het ongeval doe je aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. Het aangifteformulier (zie onder) stuur je volledig ingevuld naar:

Arena Verzekeringen
Nerviërlaan 85, bus 2
1040 Brussel

Polisnummer: 2.113.636
Lid(kaart)nummer: rijksregisternummer

Arena staat in voor de verdere afhandeling van het schadedossier. Ze sturen jou een bevestiging van ontvangst en een dossiernummer toe.

De gemaakte onkosten breng je eerst binnen bij jouw ziekenfonds. Daar vraag je een verschilstaat met de vermelding van hun tussenkomst. Deze originele afrekening van het ziekenfonds, samen met eventuele andere bijkomende documenten, stuur je naar Arena Verzekeringen.

Via e-mail t.a.v.: inge.ghijsels@arena-nv.be

Via post:

Arena Verzekeringen
Nerviërlaan 85, bus 2
1040 Brussel


Belangrijk is het spontaan en onmiddellijk melden van ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces. Bij bijkomende behandelingen mag je zeker niet vergeten de maatschappij terug schriftelijk te verwittigen.

Houd van alle documenten die je verstuurt steeds zelf een kopie bij.Documenten - Documents

Stuur de ingevulde documenten naar Arena:

Arena Verzekeringen
Nerviërlaan 85, bus 2
1040 BrusselContact

info@sneeuwsport.vlaanderen

Met dank aan

AsarteAsarte
Verzekeringsmakelaar


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x